Μηχανή καταμέτρησης χαρτονομισμάτων CT-COIN DOLFIN 570 PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ: 50027

Κωδικός προϊόντος: 50027 Κατηγορία:

Περιγραφή

Μηχανή Καταμέτρησης με Ανίχνευση Πλαστότητας χαρτονομισμάτων Δανίας (100%, ΣΤΑ ΠΛΑΣΤΑ).

Οι μηχανές Dolphin 570+ είναι επιτραπέζιες, σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας, εύχρηστες, αξιόπιστες, ανθεκτικής κατασκευής, αμεταχείριστες και καλαίσθητης εμφάνισης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μπορούν να δέχονται και να καταμετρούν σωστά και να ανιχνεύουν ως προς την πλαστότητα όλα τα κυκλοφορούντα χαρτονομίσματα ΕΥΡΩ, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους (καινούρια, μεταχειρισμένα, φθαρμένα).
Οι προσφερόμενες μηχανές Dolphin 570+ ανιχνεύουν τα πιο κάτω χαρακτηριστικά ασφαλείας.

  1. Κωδικό που είναι ενσωματωμένος στην ταινία ασφαλείας των χαρτονομισμάτων
  2. Την μαγνητική αγωγιμότητα της ταινίας ασφαλείας
  3. Το πάχος των καταμετρούμενων χαρτονομισμάτων
  4. Έλεγχος ultra violet (UV)
  5. Έλεγχος διαστάσεων του χαρτονομίσματος (3D)
  6. Έλεγχος γνησιότητας χαρτονομίσματος περίπου 100% με πιστοποιηση γνησιότητας απο την Κεντρική Ευρωπαική Τράπεζα.

Δέχεται αναβάθμηση για νεα χαρτονομισματα ευρώ.

Μέσω του εξελιγμένου συστήματος ανίχνευσης πλαστότητας που διαθέτουν οι προσφερόμενες μηχανές Dolphin 570, πραγματοποιούν έλεγχο της μαγνητικής αγωγιμότητας της ταινίας ασφαλείας, έλεγχο του κωδικού που είναι ενσωματωμένος στην ταινία ασφαλείας καθώς και αποκωδικοποίηση του κωδικού, ο οποίος είναι διαφορετικός για κάθε χαρτονόμισμα. Επίσης, μέσω του ανιχνευτή πάχους ελέγχει αν το πάχος των χαρτονομισμάτων είναι το ίδιο με τα καταμετρούμενα χαρτονομίσματα.

Η υποδοχή τροφοδοσίας έχει χωρητικότητα 350 χαρτονομισμάτων.

Με την τοποθέτηση των χαρτονομισμάτων στην υποδοχή για καταμέτρηση, η μηχανή αρχίζει αυτόματα ή μη τη λειτουργία της (ανάλογα με την επιθυμία του χειριστή) καθώς επίσης σταματά αυτόματα μόλις τελειώσουν τα προς καταμέτρηση χαρτονομίσματα.

Οι προσφερόμενες μηχανές Dolphin 570+ διαθέτουν τέσσερις(4) ταχύτητες καταμέτρησης, 1.500/1200/900/600 ανά λεπτό. Έχουν την δυνατότητα μειωμένης ταχύτητας για τον οπτικό έλεγχο των καταμετρούμενων χαρτονομισμάτων από τον χειριστή.

Σε όλα τα επίπεδα ταχυτήτων εντοπίζουν χαρτονομίσματα ύποπτα, πλαστά ή χαρτονομίσματα ξένα προς τα καταμετρούμενα.

Οι προσφερόμενες μηχανές Dolphin 570 διαθέτουν ρυθμισεις πάχους.

Οι προσφερόμενες μηχανές Dolphin 570 διαθέτουν μεγάλη φωτεινή οθόνη με

LCD και ενσωματωμένο ανεπτυγμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9), το οποίο επιτρέπει την προεπιλογή του αριθμού των προς καταμέτρηση χαρτονομισμάτων από το 1 έως το 999.

Δεν υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης από τον χρήστη τωνανιχνευτών ελέγχου των χαρακτηριστικών ασφαλείας των χαρτονομισμάτων

Οι μηχανές Dolphin 570 διαθέτουν οπτική και ηχητική ένδειξη ολοκλήρωσης ελέγχου για τα γνήσια χαρτονομίσματα και διαφορετική ηχητική και οπτική ένδειξη για τα πλαστά χαρτονομίσματα.

Οι μηχανές Dolphin 570 διαθέτουν πιστοποίηση CE, καθώς και πιστοποίηση για τον ελεγχο πλαστότητος απο την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Οι προσφερόμενες Dolphin 570 συνοδεύονται από εγχειρίδιο λειτουργίας στα Ελληνικά.

Υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης για απρόσκοπτη λειτουργία της μηχανής με μελλοντικές εκδόσεις χαρτονομισμάτων ΕΥΡΩ.

Δυνατότητα καταμέτρησης της αξίας των χαρτονομισμάτων (ΜΙΧ VALUECOUNT).

Λειτουργούν με τάση 220V/50 ΗΖ +/- 10%

Μενού